ประสาทหูเทียม

ประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ หรือใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล ประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินนี้จึงสามารถรองรับการสูญเสียการได้ยินประเภทต่างๆ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก